1. Polska 28 lotów
2. Hiszpania 12 lotów
3. Grecja 6 lotów
4. Portugalia 6 lotów
5. Niemcy 2 loty
6. Włochy 2 loty