1. Polska 28 lotów
2. Hiszpania 14 lotów
3. Grecja 6 lotów
4. Portugalia 6 lotów
5. Niemcy 4 loty
6. Włochy 2 loty